19 april 2022

19 april 2022

Agenda:

 1. Opening
 2. Kennismaking: Jacqueline van Poeteren directeur/bestuurder Cordaad Welzijn
 3. Vaststelling notulen 15-3-2022
 4. Terugkoppeling Adviezen:
  – Beleidsregels wet Maatschappelijke Ondersteuning –
  – Wet bijzondere bijstand vastgesteld
 5. Ingekomen stukken – nieuwsbrief Koepel online bijeenkomst
 6. Mededelingen/verzoeken:
  – Nieuwe overeenkomst begeleiding WMO van start sinds 1 april 2022
  – Uitkomsten verkiezingen en consequenties
 7. Ter kennisname:
  – Eenmalige energietoeslag Kempengemeenten
  – Tabel ontwikkeling aantallen unieke cliënten WMO
 8. Informele lunch Mei/Juni 2022
 9. Actie/besluitenlijst April 2022
 10. Terugkoppeling: bijeenkomst woonvisie door Marja Hol
 11. Update Oekraïne: door Katinka
 12. Rondvraag
 13. Afsluiting

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *