15 maart 2022

15 maart 2022

Agenda:

 1. Opening
 2. Vaststelling notulen 11-1-2022
 3. Terugkoppeling Adviezen- uitstel Beleidsregels wet Maatschappelijke Ondersteuning en Wet bijzonderebijstand
 4. Ingekomen stukken – nieuwsbrief Koepel online bijeenkomst, Kern Bladel
 5. Mededelingen/verzoeken: Rondleiding Kempen Plus op 7 april om 14:30 uur
 6. Advies: – Verordening Jeugdhulp
 7. Uitleg Ab Czech Voorzitter Overlegplatform Participatiewet De Kempen
 8. Actie/besluitenlijst maart 2022
 9. Terugkoppeling Danielle Booij gesprek met Silvia Sanders over jeugdhulp
 10. Rondvraag
 11. 1Afsluiting

9 Actie/besluitenlijst maart 2022
10 Terugkoppeling Danielle Booij gesprek met Silvia Sanders over jeugdhulp

11 Rondvraag
12 Volgend overleg op 19-04- 2022 13 Afsluiting

7. Advies – Verordening Jeugdhulp
8. Uitleg Ab Czech Voorzitter Overlegplatform Participatiewet De Kempen

9.

11

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *