11 januari 2022

11 januari 2022

Agenda:

 1. Opening
 2. Vaststelling notulen 30-11-2021
 3. Terugkoppeling Adviezen- Beleidsregels wet Maatschappelijke Ondersteuning
 4. TerugkoppelingKick-off bijeenkomst woonzorgvisie Kempengemeenten een digitale bijeenkomst op 30 november: door Marja Hol
  uitleg vragenlijst woonvisie.
 5. Ingekomen stukken – nieuwsbrief Koepel – vragenlijst woonvisie.
 6. Mededelingen/verzoeken:- stand v zaken Opinieraad
 7. Advies:- Beleidsregels bijzondere bijstand gemeente Bladel 2022
 8. Ter kennisname:Jeugdhulp stand van zaken (door Sylvia Sanders en Sandra van Leeuwen) Presentatie Wet inburgering (door Pauline Coumans en Katinka Boukhanissa) Presentatie Budgetindicaties beschermd wonen (door Anouk Bax)
 1. Actie/besluitenlijst januari 2022
 2. Rondvraag
 3. Volgend overleg op 22-02- 2022
 4. Afsluiting

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *