Inleiding
Samenstelling
Vergaderschema
Agenda
Dossier
Linken
Contact

Home

 

                                                                                                            

      Agenda voor de vergadering van POP-Bladel.

       (Platform Ondersteuning Participatie - Gemeente Bladel)

        Bladel:  9 april 2019      

        Betreft: agenda POP vergadering.     

  
        Geachte heer/mevrouw,

        Hierbij nodig ik u, namens voorzitter dhr. H van den Bossche, uit voor de vergadering
        van het Platform Ondersteuning en Participatie, op 09 april a.s. van 15:30 uur tot 
        17.00 uur.
Vergaderlocatie: In het gemeentehuis van de gemeente Bladel.

        1. Opening.
         2. Verslag 20-11-2018 en 15-01-2019.
         3. In en uitgaande post.
             - Bijeenkomst kaders jeugdhulp
         4. Mededelingen/Voorstellen.
             - Ivonne Megens vervangt tijdelijk Esther de Raad wegens ziekte
             - Anouk Bax sluit aan bij de POP vergaderingen i.p.v Hans Antonise
          5. Adviesaanvraag vrijwilligersbeleid.
          6. Adviesaanvraag de nieuwe verordening & beleidsregels Wmo (memo 1-2-3).
          7. Adviesaanvraag nieuwe beleidsregels bijzondere bijstand (advies en beleidsregels).
          8. Ter informatie: busines case schuldhulpverlening (memo en bijlage).
          9. Afscheid Olga Wijnen en Theo van de Voort.
         10. Rondvraag.
         11. Sluiting.

       Met vriendelijke groet,
 

        Ivonne Megens.

         Wl! Welzijn De Kempen

         p/a Eikenburg 2                                                                   
         5521 HZ  Eersel.