Inleiding
Samenstelling
Vergaderschema
Agenda
Dossier
Linken
Contact

Home

 

                                                                                                            
    Agenda voor de vergadering van POP-Bladel.
 

   Hierbij nodig ik u, namens voorzitter dhr. H van den Bossche, uit voor de  
   vergadering van het Platform Ondersteuning en Participatie, op 5 maart a.s. van
   15:30 uur tot 17.00 uur in het gemeentehuis van de gemeente Bladel. 

1. Opening.

2. Verslag 20 februari 2017.

3. In en uitgaande post.

4. Mededelingen.

5. Adviesaanvraag “Privacy beleid Sociaal domein Kempengemeenten”.

6. Overzicht inkomsten en uitgaven sociaal domein 2015 t/m 2017 (Hans Antonise).

7. Signalering ........ afgelopen periode in Bladel en mogelijke rol van het POP hierin.  

8. Ronvraag.

9. Sluiting.

 

     Met vriendelijke groet,

    

     Esther de Raad

     GOW Welzijnswerk

     p/a Eikenburg 2                                                                   
     5521 HZ  Eersel.