Inleiding
Samenstelling
Vergaderschema
Agenda
Dossier
Linken
Contact

Home
 

                                                                                                            
    Agenda voor de vergadering van POP-Bladel.

    Geachte heer/mevrouw,

    Hierbij nodig ik u, namens voorzitter dhr. H van den Bossche, uit voor de vergadering 
    van het Platform Ondersteuning en Participatie gemeente Bladel, op 10 juli  a.s
    16.00 uur in het gemeentehuis van de gemeente Bladel.

          Agenda,

1        1.  Opening.

     2.  Uitleg sociale raadslieden (Nicole van Giosbergen en Patricia Aerts.

     3.
  Mededelingen en ingekomen post.

     4.
  Notulen 24 april 2017.

     5.  Stand van zaken uitvoering Visienota Participatiewet van de 4 
          Kempengemeenten.
     6.  Implementatie van de taakstelling Beschut Werk.

     7.
  Minimabeleid. 

     8.  Jaarverslag bezwaarschriften 2016 ISD de Kempen en Jeugdhulp.

     9.  Vragenlijst vrijwilligers enquÍte.

   10.  Maatschappelijke opvang.

   11.
  Reglement van het POP.

   12.
  Rondvraag (met de  voormalige toeslag huishoudelijke hulp en de
          problematiek rond hulpmiddelen in de Kempengemeenten).
   13.  Sluiting.

      Met vriendelijke groet,
    
      Esther de Raad, GOW Welzijnswerk.

       
        p/a
GOW Welzijnswerk
        Eikenburg 2

        5521 HZ Eersel.