Inleiding
Samenstelling
Vergaderschema
Agenda
Dossier
Linken
Contact

Home

 

                                                                                                            

      Agenda voor de vergadering van POP-Bladel.

       (Platform Ondersteuning Participatie - Gemeente Bladel)

        Bladel:  9 juli 2019      

        Betreft: agenda POP vergadering.     

  
        Geachte heer/mevrouw,

        Hierbij nodig ik u, namens voorzitter dhr. H van den Bossche, uit voor de vergadering
        van het Platform Ondersteuning en Participatie, op 09 juli a.s. van 15:30 uur tot 
        17.00 uur.
Vergaderlocatie: In het gemeentehuis van de gemeente Bladel.

         1. Opening.
          2. Verslag 9 april - 2019.
          3. In en uitgaande post.
          4. Mededelingen.
          5. NTB                     
          6. Rondvraag.
          7. Sluiting.
        
      
        Met vriendelijke groet,

         Ivonne Megens.

          Wl! Welzijn De Kempen

          p/a Eikenburg 2                                                                   
          5521 HZ  Eersel.