Inleiding
Samenstelling
Vergaderschema
Agenda
Dossier
Linken
Contact

Home


 

                                                                                               
    
    
Taak van het platform:

    Het platform brengt gevraagd en ongevraagd advies uit over de tot standkoming,
    uitvoering en evaluatie van het Wmo-beleid aan het College, op basis waarvan het
    Wmo-beleid mede kan worden vormgegeven.

    Het platform is alert op ontwikkelingen en knelpunten binnen de prestatievelden voor
    zover deze de inwoners en vooral de doelgroepen betreffen.

    Het platform geeft de signalen door aan de gemeente.

    Het platform polst, informeert en oriŽnteert zich actief op ontwikkelingen en
    knelpunten die ervaren worden in de Bladelse samenleving waar het de uitvoering van
    de Wmo betreft.

    Het platform informeert de organisaties die hij vertegenwoordigt adequaat over de
    ontwikkeling en praktische uitvoering van beleid en regelingen op het gebied van de
    Wmo.


   
Het reglement van POP-Bladel