Inleiding
Samenstelling
Vergaderschema
Agenda
Dossier
Linken
Contact

Home

 

                                                                                                 
   
    
De samenstelling van POP-Bladel bestaat uit vertegenwoordigers van de
    belangengroeperingen uit de gemeente Bladel:


    
Stichting Cluster Senioren Bladel
. (Seniorenraad Bladel/KBO cluster Bladel)
    Stichting Gehandicapten Platform Bladel.
    Vrouwenorganisaties.
    Jongeren.
    Vluchtelingen en Minderheden.
    KansPlus/Vogg. (Mensen met een verstandelijke beperkingen)
    Stichting Het Kompas.

    Vakbonden.
 
    Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven en de Kempen. 

      
    Z
ij behartigen de belangen van alle inwoners van de 5 dorpskernen van de gemeente
    Bladel.


   
Een professionele ondersteuner
"GOW Welzijnswerk" woont de vergaderingen van
    het platform bij en ondersteunt de secretaris. 
De ondersteuner voorziet het platform
    van relevante stukken ter voorbereiding op de vergadering. De bijeenkomsten van het
    platform worden voorbereid door de secretaris in samenwerking met de
onafhankelijke 
    voorzitter
en de professionele ondersteuner. Een beleidsmedewerker van Afdeling
    Welzijn van de Gemeente Bladel zorgt voor de achtergrondinformatie. 
    De onafhankelijke voorzitter zit de vergaderingen voor.
   

   
Taak van het Platform!