Inleiding
Samenstelling
Vergaderschema
Agenda
Dossier
Linken
Contact

Home


     
 
 

                                                                                                                          
    
    Op 12 april 2008 is het Platform Ondersteuning en Participatie (POP-Bladel)  
    geÔnstalleerd.

 

    De doelstelling van het platform is: Het formuleren van collectieve wensen en de
    collectieve belangenbehartiging van burgers, met betrekking tot de Wet
    maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Die worden vertegenwoordigd door lokale
    belangenorganisaties in de gemeente Bladel. Ook behartigen zij de belangen van
   
de Participatiewet cliŽnten (voorheen Wwb) op die onderdelen van de Wmo die de  
    Participatiewet
raken. Hierdoor wordt de positie van (potentiŽle) vragers van
    voorzieningen van maatschappelijke ondersteuning in de gemeente Bladel versterkt.
    Het platform
fungeert als het centraal aanspreekpunt
voor de gemeente Bladel
    betreffende de vormgeving, monitoren en evaluatie van het gemeentelijke
    Wmo - beleid. POP-Bladel is wat cliŽntenparticipatie betreft de opvolger van het
    CliŽntenplatform Sociale Zaken Bladel.
Sinds 1 januari 2007 hebben de 5
    "Kempengemeenten" Bergeijk, Bladel, Eersel, Oirschot en Reusel - De Mierden een
    gezamenlijke Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD - de Kempen). ISD - de Kempen
    voert voor de vijf gemeenten de taken uit op het gebied van werk inkomen en zorg.
    ISD - de Kempen is gevestigd in Bladel locatie Kempen Plus. Door de samenwerking
    van de 5 gemeenten gaat
ISD - de Kempen zelf regionaal de cliŽnten - participatie
    verzorgen.
Hierdoor werd het CliŽntenplatform Sociale Zaken Bladel overbodig,
    officieel ingesteld op 17 mei 1999 en beŽindigd 12 april 2008. 
Met de komst van de
    wet Wmo op (01-01-2007) heeft het
college van Burgemeester en Wethouders van
    de gemeente Bladel ge
kozen voor het installeren van een nieuw platform. Om dat te
    realiseren werd aan de belangenorganisaties van de gemeente Bladel gevraagd om dat
    te ondersteunen en ook uit te voeren. Na verschillende bijeenkomsten van de
    organisaties werd het Platform Ondersteuning Participatie opgericht
    (afgekort POP-Bladel). Het platform werkt geheel zelfstandig en brengt gevraagd en
    ongevraagd advies uit aan het College van de gemeente Bladel over het Wmo - beleid.