Inleiding
Samenstelling
Vergaderschema
Agenda
Dossier
Linken
Contact

Home


     
 
 

                                                                                                                          
    
    Op 12 april 2008 is het Platform Ondersteuning en Participatie (POP-Bladel)  
    geÔnstalleerd.

 

    De doelstelling van het platform is: Het formuleren van collectieve wensen en de
    collectieve belangenbehartiging van burgers, met betrekking tot de Wet
    maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Die worden vertegenwoordigd door lokale
    belangenorganisaties in de gemeente Bladel. Ook behartigen zij de belangen van
    cliŽnten Wwb op die onderdelen van de Wmo die de Wwb raken. Hierdoor wordt de
    positie van (potentiŽle) vragers van voorzieningen van maatschappelijke
    ondersteuning in de gemeente Bladel versterkt. Het platform
fungeert als het centraal
    aanspreekpunt
voor de gemeente Bladel betreffende de vormgeving, monitoren en    
    evaluatie van het gemeentelijke Wmo - beleid. POP-Bladel is wat cliŽntenparticipatie
    betreft de opvolger van het CliŽntenplatform Sociale Zaken Bladel.

    Sinds 1 januari 2007 hebben de 5 "Kempengemeenten" Bergeijk, Bladel, Eersel,
    Oirschot en Reusel - De Mierden een gezamenlijke Intergemeentelijke Sociale Dienst
    (ISD - de Kempen). ISD - de Kempen voert voor de vijf gemeenten de taken uit op het
    gebied van werk inkomen en zorg. ISD - de Kempen is gevestigd in Bladel locatie
    Kempen Plus. Door de samenwerking van de 5 gemeenten gaat
ISD - de Kempen zelf
    regionaal de cliŽnten - participatie verzorgen.
Hierdoor werd het CliŽntenplatform
    Sociale Zaken Bladel overbodig,
officieel ingesteld op 17 mei 1999 en beŽindigd 12 april
    2008. 
Met de komst van de wet Wmo op (01-01-2007) heeft het college van
    Burgemeester en Wethouders van de gemeente Bladel ge
kozen voor het installeren
    van een nieuw platform. Om dat te realiseren werd aan de belangenorganisaties van
    de gemeente Bladel gevraagd om dat te ondersteunen en ook uit te voeren.
    Na verschillende bijeenkomsten van de organisaties werd het Platform Ondersteuning
    Participatie opgericht (afgekort POP-Bladel). Het platform werkt geheel zelfstandig en
    brengt gevraagd en ongevraagd advies uit aan het College van de gemeente Bladel
    over het Wmo - beleid.